ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

"U IGNASIA"

ROK SZKOLNY 2018/19

 

Odpłatność za zajęcia z dziećmi 4 - letnimi wynosi 120 zł miesięcznie 

Odpłatność za zajęcia z dziećmi 5 i 6 - letnimi wynosi 140 zł miesięcznie

 

Kurs obejmuje 28 spotkań w ciągu roku szkolnego w okresie od 22 września 2018 do 25 maja 2019.

Płatność za zajęcia należy wpłacać w 9 równych ratach, bez względu na ilość zajęć w danym miesiącu.

Możliwe jest wpłacenie wielokrotności ustalonej kwoty lub uiszczenie opłaty za cały rok z góry z 10% zniżką, płatność do końca września 2018

Na drugie i kolejne dziecko uczetniczące w zajęciach umuzykalniających 5% zniżki.  Zniżki mogą się łączyć i dotyczą opłat za drugie dziecko.

                                                                                              

Dane do przelewu:
Krakowska Fundacja Sztuki, ul. Basztowa 8, 31-134 Kraków
numer konta bankowego: Credit Agricole 79 1940 1076 3102 4284 0000 0000
w tytule przelewu prosimy wpisać: U Ignasia + środa/sobota + miesiąc + imię i nazwisko dziecka

 

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH 
ROK SZKOLNY 2018/19

W ROKU SZKOLNYM 2018/19 ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

   

Kurs obejmuje 28 lekcji w ciągu roku szkolnegow okresie od 1 pażdziernika 2018 do 31 maja 2019.

Płatność za zajęcia należy wpłacać w 8 równych ratach, bez względu na ilość zajęć w danym miesiącu.

Możliwe jest wpłacenie wielokrotności ustalonej kwoty lub wniesienie opłaty za cały rok z góry.

Koszt zajęć:

wymiar czasowy lekcji rata miesięczna jednorazowa opłata roczna ( zniżka 5%)
1 x 30 minut (jeden uczeń) 160 zł miesięcznie 1216 zł
2 x 30 minut (jeden uczeń) 300 zł miesięcznie 2280 zł
1 x 45 minut (jeden uczeń) 200 zł miesięcznie 1560 zł
2 x 45 minut (jeden uczeń) 400 zł miesięcznie 3040 zł
1 x 45 minut (dwóch uczniów) 300 zł miesięcznie 2280 zł

Dane do przelewu:
Krakowska Fundacja Sztuki, ul. Basztowa 8, 31-134 Kraków
numer konta bankowego: Credit Agricole 79 1940 1076 3102 4284 0000 0000
W tytule przelewu prosimy wpisać: instrument (np. fortepian) + miesiąc + imię i nazwisko dziecka
 

Uczniowie uczestniczący w kursie nauki gry na fortepianie oraz perkusji pokrywają dodatkowo koszty tzw. Funduszu

instrumentalnego w wysokości 10 zł. miesięcznie płatne na odrębne konto Fundacji.

Uczniowie grający na innych instrumentach (skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, trąbka, saksofon, akordeon) ponoszą

koszty wypożyczenia instrumentu  - koszt uzalezniony jest od wartości instrumentu -  (płatne na konto Fundacji)  lub grają na

 własnym instrumencie. 

Fundusz instrumentalny stanowi opłatę eksploatacyjną za użytkowanie instrumentu podczas zajęć. Wpłaty na fundusz

instrumentalny należy wnosić na konto Fundacji:

Dane do przelewu:
Krakowska Fundacja Sztuki, ul. Basztowa 8, 31-134 Kraków
Numer konta bankowego: Credit Agricole 29 1940 1076 3102 4284 0003 0000
W tytule przelewu: U Ignasia – Fundusz Instrumentalny / imię i nazwisko uczestnika kursu

Dzieci przedszkolne, uczestniczące w zajęciach umuzykalniajacych "U Ignasia" 
zwolnione są z opłat na poczet funduszu instrumentalnego.

 
 
 
 
ZAJĘCIA WOKALNE 
ROK SZKOLNY 2018/19
 
 
Kurs obejmuje 28 lekcji  30 minutowych odbywających się w okresie od 1 października 2018 do 31 maja 2019.

Płatność za zajęcia należy wpłacać w 8 równych ratach, bez względu na ilość zajęć w danym miesiącu.

Możliwe jest wpłacenie wielokrotności ustalonej kwoty lub wniesienie opłaty za cały rok z góry.

 
Koszt zajęć:
wymiar czasowy lekcji rata miesięczna jednorazowa opłata roczna ( zniżka 5%)
1 x 30 minut (jeden uczeń) 170 zł miesięcznie 1292 zł
1 x 45 minut (jeden uczeń) 240 zł miesięcznie 1824 zł
1 x 60 minut (jeden uczeń) 320 zł miesięcznie 2432 zł
     
 
Dane do przelewu:
Krakowska Fundacja Sztuki, ul. Basztowa 8, 31-134 Kraków
numer konta bankowego: Credit Agricole 79 1940 1076 3102 4284 0000 0000
w tytule przelewu prosimy wpisać: zajęcia wokalne + miesiąc + imię i nazwisko dziecka

Wszelkich płatności należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca

na konto Fundacji przelewem.