ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE „U IGNASIA”

W lutym 2013 roku  Krakowska Fundacja Sztuki zapoczątkowała prowadzenie zajęć dla dzieci przedszkolnych. Zajęcia umuzykalniające oraz kurs gry na instrumentach muzycznych  przeznaczone były dla dzieci w wieku 4-6 lat. Dla dzieci  młodszych został opracowany program pt. „Świat dookoła nas”. Podczas zajęć umuzykalniających prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli rytmiki dzieci oswajają się z muzyką, uczą się, jak świadomie słuchać  i reagować na dźwięki otaczającego świata. Dowiadują się jak w prawidłowy sposób grać na dziecięcych instrumentach perkusyjnych, poznają profesjonalne instrumentarium Orffa, uczą się śpiewać proste, dziecięce piosenki, uczestniczą w zabawach tanecznych. Program zajęć „Świat dookoła nas" inspirowany jest na wydarzeniami dnia codziennego,
w tym upływających pór roku,  ważnych świąt oraz tematyką przystępną dla małego dziecka. Podczas zajęć umuzykalniających „Dookoła świata”,  dzieci 5 i 6 letnie poznają  piosenki, rymowanki, wyliczanki, zabawy integracyjne oraz tańce, świadomie reagują ruchem i gestem na muzykę, biorą czynny udział w zabawach muzyczno - ruchowych. Śpiewają piosenki, grają na dziecięcych instrumentach perkusyjnych. Dzieci słuchają muzyki, improwizują ruchem, gestem, głosem oraz grają na instrumentach. Bawiąc się - realizują wszystkie podstawowe formy aktywności muzycznych,  co gwarantuje im wszechstronny rozwój oraz umożliwia odkrycie muzycznych zainteresowań i pasji.

Program zajęć umuzykalniających  gwarantuje doskonałą zabawę wszystkim dzieciom. Urozmaicone tematycznie programy zapewniają dzieciom poznanie ciekawych piosenek, zabaw integracyjnych i tańców.

ZAJĘCIA MUZYCZNO-TERAPEUTYCZNE

W 2015 roku Fundacja rozszerzyła ofertę edukacyjną zajęcia dla 2 i 3 letnich wraz z rodzicami. Program :Świat emocji" - to szereg spotkań, mających na celu uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata, dźwięki oraz poszerzenie i udoskonalenie emocjonalnych kontaktów dzieci z rodzicami. Podczas zajęć dzieci wprowadzane są w świat muzyki, dźwięków otaczającego świata, współdziałają z rodzicami w poszukiwaniu ciekawych przeżyć i doświadczeń. Przy pomocy rekwizytów i instrumentów muzycznych dzieci poszerzają świat swoich doznań, rozwijają wyobraźnię i wrażliwość. Obecność na zajęciach rodziców, aktywnie uczestniczących w zabawie jest niezwykle ważna w rozwoju każdego dziecka, czuje się ono pewnie i bezpiecznie, a twórczo spędzony czas w towarzystwie rodzica gwarantuje dodatkowo świetną zabawę. Wspólne śpiewanie piosenek oraz kreatywna zabawa i ćwiczenia dodatkowo wzmacniają więzi pomiędzy dziećmi i rodzicami, a przede wszystkim inspirują do kontynuowania podobnych zabaw i ćwiczeń w domu. 

 

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH

Poszerzając swoją ofertę edukacyjną od 2013 roku Krakowska Fundacja Sztuki proponuje zainteresowanym nauką gry na instrumentach muzycznych udział w kursie nauki gry. Współpracując z pedagogami Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. Fundacja oferuje możliwość indywidualnej pracy i nauki gry pod opieką specjalistów w zakresie nauki gry na wielu instrumentach. Oferujemy możliwość podjęcia nauki gry na skrzypcach, wiolonczeli, saksofonie, trąbce, puzonie, flecie, klarnecie, akordeonie, fortepianie,  perkusji i gitarze. Wybór instrumentu zależy od predyspozycji oraz wieku uczestnika kursu.

SZKOŁA ARTYSTYCZNA „U IGNASIA”

Naturalną kontynuacją zajęć umuzykalniających dla dzieci przedszkolnych jest powstanie Szkoły Artystycznej „U Ignasia”– doskonalej oferty edukacyjnej dla tych wszystkich, którzy w profesjonalny i przyjazny sposób chcą nadal rozwijać swoje zdolności i umiejętności w zakresie sztuki muzycznej i plastycznej.  Szkoła Artystyczna jako jedyna placówka w Polsce daje uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju artystycznego w pierwszym etapie kształcenia, a następnie wybór specjalizacji  - muzycznej lub plastycznej,  umożliwiającej  kompleksowe i profesjonalne przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki w szkołach artystycznych wyższego stopnia.