Założeniem Szkoły Artystycznej jest wspieranie indywidualnego rozwoju i zainteresowań artystycznych dzieci oraz rozwijanie ich zdolności artystycznych, kreatywności, oraz pasji  w zakresie muzyki.

Zajęcia umuzykalniające „U Ignasia” przeznaczone są dla dzieci przedszkolnych od 4 do 6 roku życia.

Dla dzieci od 5 roku życia proponujemy indywidualne zajęcia w ramach kursu gry na instrumentach. 

Prowadzimy także zajęcia wokalne - profesjonalną naukę śpiewu oraz kursy gry na instrumentach dla dzieci, modzieży i dorosłych.

 

 

 Szkoła Artystyczna „U Ignasia”  - daje możliwości wszechstronnego rozwoju młodego człowieka w zakresie muzyki
i stanowi doskonałą ofertę edukacyjnych zajęć artystycznych na najwyższym poziomie.