Szkoła Artystyczna „U Ignasia” zatrudnia  wykwalifikowaną  i doświadczoną kadrę pedagogiczną. Nauczycielami szkoły artystycznej są doskonali pedagodzy krakowskich szkół i uczelni artystycznych. Szkoła Artystyczna współpracuje z Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I st. im. I. J. Paderewskiego oraz z  Filharmonią i Operą Krakowską,  Akademią Muzyczną, Akademią Sztuk Pięknych, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie oraz z wieloma krakowskimi muzeami i galeriami.

Zajęcia artystyczne prowadzone są w pomieszczeniach Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, zajęcia plastyczne – ze względu na specyfikę zajęć  w pracowniach artystycznych.