ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH 

 

 

PROGRAM „ŚWIAT WOKÓŁ NAS"

Zajęcia umuzykalniające dla dzieci 4 - letnich. Podczas zajęć dzieci oswajają się z muzyką, uczą się reagować na dźwięki, grają na instrumentach, śpiewają proste dziecięce piosenki, uczestniczą w zabawach tanecznych. Program zajęć "Świat dookoła nas" oparty jest na wydarzeniach związanych z kalendarzem i wydarzeniami dnia codziennego, upływających pór roku i ważnych świąt. Dzieci rozwijają umiejętności śpiewu, gry na dziecięcych instrumentach perkusyjnych, reagują ruchem i  gestem na muzykę. Podczas zajęć dzieci aktywnie włączają się w twórczą zabawę, uczą się słuchać muzyki i spontanicznie reagują na nią. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im I. J. Paderewskiego. - mgr Lidię Florek - Stokłosę oraz mgr Ilonę Tomera – Chmiel.

Na zajęciach wykorzystywane są elementy rytmiki E. Jaques-Dalcroze`a, metody C. Orffa oraz Pedagogiki Zabawy Klanza.

Wymiar czasowy 1 x 30 minut 

  

PROGRAM „DOOKOŁA POLSKI"

Podczas zajęć umuzykalniających dzieci 5 letnie reagują ruchem i gestem na muzykę. Tańczą, biorą czynny udział w zabawach muzyczno - ruchowych. Śpiewają piosenki, grają na dziecięcych instrumentach perkusyjnych. Słuchają muzyki, a także improwizują ruchem, gestem, głosem oraz grając na instrumentach. Realizują wszystkie podstawowe formy aktywności muzycznych,  co gwarantuje im wszechstronny rozwój oraz umożliwia odkrycie muzycznych zainteresowań i pasji.

Program zajęć „Dookoła Polski" gwarantuje doskonałą zabawę wszystkim dzieciom. Wraz z Pyzą  - postacią wiodącą, dzieci w ciekawy sposób poznają piosenki, zabawy i tańce z różnych Polski. Program zajęć osnuty jest na polskich baśniach i legendach, dzieci poprzez muzykę, śpiew i taniec poznają kulturę swojego kraju. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego - mgr Lidię Florek - Stokłosę oraz mgr Ilonę Tomera – Chmiel. Na zajęciach  wykorzystywane są elementy rytmiki E. Jaques-Dalcroze`a, metody C. Orffa oraz Pedagogiki Zabawy Klanza.

Wymiar czasowy 1 x 45 minut  

 

PROGRAM „DOOKOŁA ŚWIATA"

Program "Dookoła Świata" przeznaczony jest dla dzieci 6 letnich. Dzieci biorą czynny udział w zabawach muzyczno - ruchowych, taczą i śpiewają. Poznają piosenki i krótkie śpiewanki z rónych regionów świata, grają na dziecięcych instrumentach perkusyjnych. Słuchają muzyki, improwizują ruchem, gestem, głosem oraz grając na instrumentach. Realizują wszystkie podstawowe formy aktywności muzycznych,  co gwarantuje im wszechstronny rozwój oraz umożliwia odkrycie muzycznych zainteresowań i pasji.

Urozmaicony tematycznie program przedstawia dzieciom piosenki, zabawy i tańce z różnych regionów świata. Pod koniec roku szkolnego dzieci wyruszają w muzyczną podróż po świecie muzyki - poznając odstawowe pojęcia muzyczne. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego - mgr Lidię Florek - Stokłosę oraz mgr Ilonę Tomera – Chmiel. Na zajęciach  wykorzystywane są elementy rytmiki E. Jaques-Dalcroze`a, metody C. Orffa oraz Pedagogiki Zabawy Klanza.

Wymiar czasowy 1 x 45 minut  

 

 W roku szkolnym 2018-2019 zajęcia będą odbywały się w kolejne soboty od 22.09.2018 do 25.05.2019r.

 

Zajęcia dla dzieci 4 - letnich

 - prowadzenie mgr Lidia Florek - Stokłosa oraz  mgr Ilona Tomera-Chmiel

Zajęcia dla dzieci 5 - letnich
 - prowadzenie mgr Lidia Florek - Stokłosa oraz  mgr Ilona Tomera - Chmiel

Zajęcia dla dzieci 6 - lenich
 - prowadzenie mgr Lidia Florek - Stokłosa oraz mgr Ilona Tomera-Chmiel

Nauczyciel wspomagający: Aleksandra Sobczak