PIERWSZY ETAP KSZTAŁCENIA

KSZTAŁCENIE SŁUCHU I RYTMIKA (dział dziecięcy)

Zajęcia muzyczno – ruchowe prowadzone w grupach, pozwalające uczniom poznać poprzez ruch podstawowe wartości i grupy rytmiczne, rozbudzają wrażliwość muzyczną. Uczniowie uczą się grać na instrumentach perkusyjnych, śpiewają, słuchają muzyki, improwizują ruchem, gestem, tworzą pierwsze utwory muzyczne. Dzieci uczą się podstaw notacji muzycznej, opanowują podstawowe wiadomości i umiejętności z teorii muzyki, uczą się czytania oraz zapisywania nut. Poznają gamy, interwały, trójdźwięki. Śpiewają liczne piosenki, poszerzają swoją wiedzę o podstawowe wiadomości z teorii muzyki, poznają utwory z literatury muzycznej.

 KSZTAŁCENIE SŁUCHU (dział młodzieżowy)

Zajęcia teoretyczne, prowadzone w grupach. Uczniowie działu młodzieżowego poznają podstawy notacji muzycznej, teorii muzyki i podstaw wiedzy o rytmie i metrum umożliwiające kontynuację nauki kształcenia słuchu z audycjami muzycznymi w klasach programowo wyższych. Czytają nuty głosem, śpiewają piosenki, opanowują podstawową wiedzę z teorii muzyki.

 INSTRUMENT GŁÓWNY (opcjonalnie)

Zajęcia indywidualne, polegające na zdobywaniu umiejętności gry na wybranym instrumencie muzycznym. Proponujemy naukę gry na:  skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, flecie poprzecznym, oboju, klarnecie, fagocie, saksofonie, trąbce, puzonie, fortepianie, akordeonie i perkusji.

 

DRUGI  ETAP KSZTAŁCENIA – stopniowy wybór specjalności

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

 

AUDYCJE MUZYCZNE

Audycje muzyczne w atrakcyjny sposób  uzupełniają wiedzę uczniów dotyczącą najważniejszych form i gatunków muzycznych, są wzbogacone przykładami muzycznymi i filmami biograficznymi, fabularnymi i dydaktycznymi.  Uczniowie poznają sylwetki oraz dzieła najwybitniejszych kompozytorów polskich i światowych.

MUZYKOWANIE ZESPOŁOWE

Zajęcia grupowe dla wszystkich uczniów klas  V i VI działu dziecięcego i klasy  III i IV działu młodzieżowego. Uczniowie doskonalą umiejętności czytania nut, uczą się muzykowania zespołowego i współpracy z dyrygentem. Poznają dzieła wybitnych kompozytorów polskich i światowych. 

 

 INSTRUMENT GŁÓWNY 

Zajęcia indywidualne, polegające na doskonaleniu umiejętności gry na wybranym instrumencie muzycznym. Zajęcia przygotowują uczniów do kontynuowania nauki w szkołach muzycznych wyższego  stopnia.

SZKOŁA ARTYSTYCZNA - W PRZYGOTOWANIU