PIERWSZY ETAP KSZTAŁCENIA

 

WARSZTATY PLASTYCZNE

Warsztaty plastyczne, prowadzone w grupach. Podczas tych zajęć uczniowie będą poznawali różne techniki plastyczne, będą eksperymentowali z różnymi materiałami i technikami sztuki plastycznej. Zajęcia mają wymiar interdyscyplinarny. Celem ich jest praca z różnymi materiałami, które często będą stanowiły rekwizyty lub elementy scenografii do zajęć „przestrzeń dzieła sztuki”. Warsztaty plastyczne zawsze poprzedzają zajęcia "przestrzeni dzieła sztuki".

 

PRZESTRZEŃ DZIEŁA SZTUKI

Zajęcia prowadzone w grupach, z wykorzystaniem rekwizytów wykonanych na warsztatach plastycznych. Polegają na eksperymentowaniu z elementami dzieła sztuki - formą, rolą światła i odczuciem ruchu, zagospodarowaniem przestrzeni. Wykorzystując rozmaite przejawy twórczości plastycznej wybitnych artystów - uczą ich czytania, odbioru i interpretacji w działaniu.

DRUGI ETAP KSZTAŁCENIA – stopniowy wybór specjalności

 

RYSUNEK I MALARSTWO

Zajęcia praktyczne, prowadzone w grupach. Podczas zajęć uczniowie poznają i opanowują podstawowe umiejętności z zakresu techniki rysunku i malarstwa.

 

HISTORIA SZTUKI

Zajęcia teoretyczno – praktyczne, prowadzone w grupach. Uczniowie poznają najważniejsze wiadomości z historii sztuki, wzbogacone o plastyczne ćwiczenia warsztatowe. Zajęcia pomagają poznać najważniejsze kierunki w historii sztuki, podstawy historii architektury. Uczniowie poznają sylwetki i najważniejsze dzieła najwybitniejszych twórców polskich i światowych. Zajęcia mogą odbywać się w salach muzeów, galerii i pracowniach plastycznych, wzbogacane są filmami, reprodukcjami przedstawiającymi najwybitniejsze dzieła ogólnoświatowe. Zajęcia przygotowują uczniów do kontynuowania nauki w szkołach plastycznych II stopnia.

 

INTERMEDIA

Zajęcia artystyczne, prowadzone w grupach. Uczniowie poznają i doskonalą techniki sztuk plastycznych. Tworzą projekty, pracują wykorzystując różne materiały, techniki i aktywności. Działają na zbiegu dyscyplin, eksperymentują z materią, światłem, fakturą, formą, przestrzenią, ruchem, miejscem. Zajęcia mogą odbywać się w galeriach, muzeach, pracowniach plastycznych, a także w plenerze.   

PRACOWNIE

Zajęcia prowadzone w grupach. Uczniowie początkowo realizują zajęcia w każdej z trzech pracowni: malarskiej, graficznej i ceramicznej. Poznają specyfikę pracy danej pracowni, tworzą swoje dzieła. W ostatnim roku nauki pracują w jednej, wybranej pracowni, doskonaląc swoje umiejętności i warsztat. Zajęcia w pracowni przygotowują uczniów do kontynuowania nauki w szkołach plastycznych II stopnia.

 

 

SZKOŁA ARTYSTYCZNA  - W PRZYGOTOWANIU