Fundacja umożliwia naukę śpiewu podczas indywidualnych zajęć wokalnych. Profesjonalną naukę
śpiewu mogą rozpocząć  dzieci, które ukończyły 8 lat. 

Zajęcia wokalne stanowią doskonałą ofertę  dla dzieci, młodzieży i dorosłych - wszystkich, którzy które lubią śpiewać i pragną poszerzać swoje umiejętności w zakresie profesjonalnego śpiewu. Podczas indywidualnych zajęć nauczyciel śpiewu  koncentruje się zarówno na emisji głosu jak i na interpretacji piosenek. Dzięki opanowaniu umiejętności z tych dwóch zakresów, uczeń zostaje przygotowany do profesjonalnego wstępu, co umożliwia wzięcie udziału w koncertach szkolnych oraz  różnorodnych konkursach wokalnych w Krakowie jak i w Polsce.

Pierwsza część lekcji zawsze poświęcana jest na rozśpiewanie i ćwiczenia emisyjne, które mają za zadanie wyeliminowanie błędów ograniczających swobodne śpiewanie. Jest to szczególnie ważny etap w kształceniu młodego człowieka, wtedy bowiem nabiera trwałych nawyków wokalnych, a jego mięśnie są w ciągłej fazie wzrostu. Warto nadmienić, że zła technika śpiewania wiąże się często z nieprzyjemnymi następstwami - takimi jak guzki śpiewacze, polipy, a nawet utratę głosu, dlatego tak dużą uwagę na zajęciach skupia się na prawidłowym wydobyciu głosu. Druga część lekcji stanowi interpretację i opracowanie wokalne wybranej piosenki. Podczas kolejnych zajęć uczniowie systematycznie pracują nad kolejnymi piosenkami budując w ten sposób swój repertuar.