Zajęcia umuzykalniające "U Ignasia" przeznaczone są dla dzieci 4-6 letnich i prowadzone są w soboty przez wykwalifikowanych nauczycieli rytmiki.

Udział dzieka w zajęciach nie gwarantuje przyjęcia do szkoły muzycznej podczas procesu rekrutacji.

Zapisów dokonują rodzice / opiekunownie dziecka osobiście lub telefonicznie.

Podanie kontaktowego numeru telefonu jest dobrowolne, umożliwia Fundacji skontaktowanie się z rodzicem / opiekunem w razie nieobecnosci dziecka na zajęciach.

Umowy przekazywane są rodzicom podczas pierwszych zajęć.

Opłaty przyjmowane są wyłacznie w formie przelewów bankowych na wskazane konto Fundacji.

Nieterminowe wpłaty skutkują skreśleniem dziecka z listy uczetników zajęć.