...
Zapraszamy na zajęcia umuzykalniające "U Ignasia"

O nas

Zajęcia umuzykalniające "U Ignasia" to cotygodniowe spotkania przy muzyce, mające na celu harmonijny rozwój dzieci 5- i 6-letnich. Wyspecjalizowani edukatorzy oraz na bieżąco aktualizowany autorski program, gwarantują zarówno utrzymanie najwyższych standardów pracy z dziećmi, jak i rozwijanie zdolności artystycznych u najmłodszych.

Nasza kadra to zespół doświadczonych, kierunkowo wykształconych, wysoko wykwalifikowanych i kreatywnych nauczycieli w zakresie muzyki, rytmiki, tańca i sztuki wokalnej. Dzięki posiadanemu doświadczeniu prowadzące osiągają doskonałe efekty w pracy dydaktyczno-wychowawczej z najmłodszymi w zakresie rozwijania ich talentów i zainteresowań.

Nasze nauczycielki to otwarte, pełne życzliwości i empatii kobiety, świetnie przygotowane do wykonywania swojego zawodu. Będąc pasjonatkami, które bezustannie starają się przekazać swoją miłość do muzyki wszystkim uczniom, oprócz wspólnej zabawy, dbają o wszechstronny rozwój dzieci, kulturę osobistą oraz poszanowanie tradycji polskich.

Program zajęć

Podczas zajęć umuzykalniających dzieci reagują ruchem i gestem na muzykę. Śpiewają, grają na dziecięcych instrumentach perkusyjnych, aktywnie słuchają muzyki oraz improwizują ruchem, gestem, głosem oraz grając na instrumentach. Uczestnicy zajęć realizują wszystkie podstawowe formy aktywności muzycznych, co gwarantuje im wszechstronny rozwój oraz umożliwia odkrycie muzycznych zainteresowań i pasji.

Zajęcia umuzykalniające "U Ignasia" prowadzone są na podstawie autorskiego programu mgr Lidii Florek-Stokłosy oraz mgr Ilony Tomery-Chmiel wzbogaconego o elementy rytmiki E. Jaques-Dalcroze'a, metody Carla Orffa oraz Pedagogiki Zabawy "Klanza". Aktualizacji programu dokonały nasze prowadzące, mgr Klaudia Sobczak oraz mgr Aleksandra Sobczak.

Dookoła Polski Dookoła Polski Zajęcia dla 5-latków

Program gwarantuje doskonałą zabawę wszystkim dzieciom. Uczą się one słuchać i rozumieć muzykę, grając na perkusjonaliach dostosowanych do ich możliwości i percepcji. Wraz z Pyzą — postacią przewodnią — dzieci w ciekawy sposób poznają piosenki, zabawy i tańce z różnych regionów Polski. Tematyka zajęć osnuta jest na wybranych motywach polskich baśni i legend, dzięki którym dzieci poprzez muzykę, śpiew i taniec poznają kulturę i tradycję swojego kraju.

Terminy zajęć:
środa, 16:30-17:15

Dookoła Świata Dookoła świata Zajęcia dla 6-latków

Urozmaicony tematycznie program zapoznaje dzieci z piosenkami, zabawami i tańcami z różnych regionów świata. Podczas zajęć dzieci wprowadzane są w świat muzyki, poznają podstawowe pojęcia i terminy muzyczne oraz doskonalą umiejętność świadomej percepcji. Oprócz muzykowania na dziecięcych instrumentach perkusyjnych dzieci uczą się grać na melodycznych instrumentach perkusyjnych, np. dzwonkach diatonicznych, czy bum-bum rurkach.

Terminy zajęć:
środa, 17:30-18:15

W roku szkolnym 2024/2025 zajęcia umuzykalniające "U Ignasia" będą odbywały się w sali Rubinowej Centrum Szkoleniowego ARCHENION, przy ulicy Filipa 7.

Kadra pedagogiczna

Klaudia Sobczak Klaudia Sobczak
Absolwentka studiów magisterskich na wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej na Akademii Muzycznej w Krakowie. Nauczycielka rytmiki i akompaniator w Studiu Baletowym Opery Krakowskiej, pedagog w ZPO “Scherzo” w Krakowie. Poszerzała swoje umiejętności podczas Kursu Instruktorskiego o specjalności Instruktora Tańca Ludowego, kształciła się również w technice tańca współczesnego. Jest autorką artykułu „Emile Jaques-Dalcroze – twórca metody rytmiki w kształceniu tancerzy”, który ukazał się w zbiorze artykułów „Twórczość i Edukacja Twórcza. Konteksty wychowawcze, poznawcze i artystyczne” pod redakcją M. Dymona i J. Posłusznej (wyd. Aureus, Kraków 2018).
Aleksandra Sobczak Aleksandra Sobczak
Absolwentka studiów magisterskich na wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, słuchaczka studiów II stopnia na kierunku Teorii Muzyki na Akademii Muzycznej w Krakowie. Nauczycielka rytmiki i przedmiotów teoretyczno-muzycznych w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im I. J. Paderewskiego w Krakowie, współpracowała ze Studium Baletowym Opery Krakowskiej. Systematycznie podnosi swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne uczestnicząc w konferencjach, warsztatach i sesjach naukowych związanych z rytmiką, ruchem i edukacją muzyczną.

Kalendarium

ROK 2024

1 lipca
Rozpoczęcie zapisów na zajęcia
18 września
Rozpoczęcie zajęć
27 listopada
Wspólna zabawa dzieci i rodziców
24 grudnia
Początek przerwy świątecznej

ROK 2025

8 stycznia
Pierwsze zajęcia w nowym roku
20 stycznia
Początek ferii zimowych
2 lutego
Koniec ferii zimowych
28 maja
Zakończenie zajęć, wspólna zabawa dzieci i rodziców

Zapisy

Jak zapisać dziecko na zajęcia?

* W miarę wolnych miejsc możliwe jest zapisanie dziecka w trakcie trwania roku szkolnego.

Opłaty

Miesięczny koszt zajęć: 300.00 PLN.

Koszt zajęć we wrześniu i styczniu: 150.00 PLN.

Termin płatności: do 10 dnia danego miesiąca (w przypadku września — do końca tego miesiąca).

Nauczyciel nie jest upoważniony do przyjmowania opłat za zajęcia.

Kontakt