ZAJĘCIA WOKALNE W OKRESIE PANDEMII:
Zajęcia indywidualne w formie stacjonarnej zostają zawieszone do końca roku szkolnego. 
Proponujemy zrealizację zajęć online - po ustaleniu terminu z nauczycielem prowadzącym.
W przypadku trudności ze zrealizowaniem ustalonej w umowie ilości lekcji - rozliczenie nastąpi do 30 czerwca 2020
 
ZAJĘCIA WOKALNE 
ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2020/2021 od 15 września 2020
 
 
Małopolska Fundacja Promocji Kultury i Sztuki umożliwia naukę śpiewu podczas indywidualnych zajęć wokalnych. Profesjonalną naukę śpiewu pod opieką profesjonalnej trener - pani Magdaleny Iwińskiej - Masłowskiej mogą rozpocząć dzieci, które ukończyły 8 lat. 

Zajęcia wokalne stanowią doskonałą ofertę  dla dzieci, młodzieży i dorosłych - wszystkich, którzy które lubią śpiewać i pragną poszerzać swoje umiejętności w zakresie profesjonalnego śpiewu. Podczas indywidualnych zajęć nauczyciel śpiewu koncentruje się zarówno na emisji głosu jak i na interpretacji piosenek. Dzięki opanowaniu umiejętności z tych dwóch zakresów, uczeń zostaje przygotowany do profesjonalnego wstępu, co umożliwia wzięcie udziału w koncertach szkolnych oraz  różnorodnych konkursach wokalnych w Krakowie jak i w Polsce.

Pierwsza część lekcji zawsze poświęcana jest na rozśpiewanie i ćwiczenia emisyjne, które mają za zadanie wyeliminowanie błędów ograniczających swobodne śpiewanie. Jest to szczególnie ważny etap w kształceniu młodego człowieka, wtedy bowiem nabiera trwałych nawyków wokalnych, a jego mięśnie są w ciągłej fazie wzrostu. Warto nadmienić, że zła technika śpiewania wiąże się często z nieprzyjemnymi następstwami - takimi jak guzki śpiewacze, polipy, a nawet utratę głosu, dlatego tak dużą uwagę na zajęciach skupia się na prawidłowym wydobyciu głosu. Druga część lekcji stanowi interpretację i opracowanie wokalne wybranej piosenki. Podczas kolejnych zajęć uczniowie systematycznie pracują nad kolejnymi piosenkami budując w ten sposób swój repertuar.

Zwieńczeniem pracy indywidualnej uczestników kursu są organizowane dwa razy do roku uroczyste koncerty, podczas których młodzi artyści mogą wystąpić przed zapropszonymi przez siebie gośćmi. Występy przed publicznością stanowią niezapomniane chwile zarówno dla artystów, jak i słuchaczy.  

Uczestnicy zajęć woklanych z popwdzeniem wystepują podczas konkursów, przegądów wokalnych zdobywająć uznanie oraz uzyskując wyróżnienia i nagrody.

Zajęcia z powodzeniem prowadzone są przez panią Magdaleną Iwińską - Masłowską.