"U Ignasia"widok z przodu chłopiec bawiący się ksylofonem 23 2148572928

 ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

DLA

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

2021/2022 

 

ZAPISY OD 1 CZERWCA 2021r.

  PROGRAM „ŚWIAT WOKÓŁ NAS"

Zajęcia umuzykalniające dla dzieci  4-letnich. Podczas zajęć dzieci oswajają się z muzyką, uczą się reagować na dźwięki, grają na instrumentach, śpiewają proste dziecięce piosenki, uczestniczą w zabawach tanecznych. Program zajęć "Świato wokół nas" oparty jest na wydarzeniach związanych z kalendarzem i wydarzeniami dnia codziennego, upływających pór roku i ważnych świąt. Dzieci rozwijają umiejętności śpiewu, gry na dziecięcych instrumentach perkusyjnych, reagują ruchem i  gestem na muzykę. Podczas zajęć dzieci aktywnie włączają się w twórczą zabawę, uczą się słuchać muzyki i spontanicznie reagują na nią. Zajęcia prowadzone są w oparciu o autorski program - mgr Lidii Florek - Stokłosy oraz mgr Ilony Tomera – Chmiel. Na zajęciach wykorzystywane są autorskie pomysły twórczyń programu oraz elementy rytmiki E. Jaques-Dalcroze`a, metody Carla Orffa oraz Pedagogiki Zabawy "Klanza".

Prowadzenie zajęć: Klaudia Sobczak, Aleksandra Sobczak

Wymiar czasowy: 1 x 30 minut 

Planowany termin zajęć: sobota godzina 12.00 - 12.30*

minimalna ilość dzieci w grupie: 8

  

PROGRAM „DOOKOŁA POLSKI"

Podczas zajęć umuzykalniających dzieci 5-letnie reagują ruchem i gestem na muzykę. Tańczą, biorą czynny udział w zabawach muzyczno - ruchowych. Śpiewają piosenki, grają na dziecięcych instrumentach perkusyjnych. Słuchają muzyki, a także improwizują ruchem, gestem, głosem oraz grając na instrumentach. Realizują wszystkie podstawowe formy aktywności muzycznych,  co gwarantuje im wszechstronny rozwój oraz umożliwia odkrycie muzycznych zainteresowań i pasji.

Program zajęć „Dookoła Polski" gwarantuje doskonałą zabawę wszystkim dzieciom. Wraz z Pyzą  - postacią wiodącą, dzieci w ciekawy sposób poznają piosenki, zabawy i tańce z różnych Polski. Program zajęć osnuty jest na polskich baśniach i legendach, dzieci poprzez muzykę, śpiew i taniec poznają kulturę swojego kraju. Zajęcia prowadzone są w oparciu o autorski program - mgr Lidii Florek-Stokłosy oraz mgr Ilony Tomera– Chmiel. Na zajęciach wykorzystywane są autorskie pomysły twórczyń programu oraz elementy rytmiki E. Jaques-Dalcroze`a, metody Carla Orffa oraz Pedagogiki Zabawy "Klanza".

Prowadzenie zajęć: Klaudia Sobczak, Aleksandra Sobczak

Wymiar czasowy 1 x 45 minut  

 Planowany termin zajęć: sobota godzina 11.00 -11.45*  lub środa godzina 16.45-17.30*

 minimalna ilość dzieci w grupie: 8

 

PROGRAM „DOOKOŁA ŚWIATA"

Program "Dookoła Świata" przeznaczony jest dla dzieci 6-letnich. Dzieci biorą czynny udział w zabawach muzyczno - ruchowych, tańczą i śpiewają. Poznają piosenki i krótkie śpiewanki z rónych regionów świata, grają na dziecięcych instrumentach perkusyjnych. Oprócz muzykowania na dziecięcych instrumentach perkusyjnych grają na dzwonkach diatonicznych, bum-bum rurkach oraz dzwonkach muzycznych. Aktywnie słuchają muzyki, improwizują ruchem, gestem, głosem oraz grając na instrumentach. Realizują wszystkie podstawowe formy aktywności muzycznych, co gwarantuje im wszechstronny rozwój oraz umożliwia odkrycie muzycznych zainteresowań i pasji.

Urozmaicony tematycznie program przedstawia dzieciom piosenki, zabawy i tańce z różnych regionów świata. Pod koniec roku szkolnego dzieci wyruszają w muzyczną podróż po świecie muzyki - poznając odstawowe pojęcia muzyczne. 

Zajęcia prowadzone są w oparciu o autorski program - mgr Lidii Florek - Stokłosy oraz mgr Ilony Tomera – Chmiel. Na zajęciach wykorzystywane są autorskie pomysły twórczyń programu oraz elementy rytmiki E. Jaques-Dalcroze`a, metody Carla Orffa oraz Pedagogiki Zabawy "Klanza".

Prowadzenie zajęć: Klaudia Sobczak, Aleksandra Sobczak

Wymiar czasowy 1 x 45 minut  

Planowany termin zajęć: sobota godzina 9.00 - 9.45* lub  10.00 - 10.45*,  środa godzina 17.40 - 18.25*

minimalna ilość dzieci w grupie: 8

 

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

od 1 czerwca 2021r.