ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE W OKRESIE PANDEMII:

Zajęcia umuzykalniające "U Ignasia" w bieżącym roku szkolnym zostają zakończone
Opłata za zajęcia za miesiąc marzec zostanie rozliczona najpóźniej do 30 czerwca 2020. 
Szczegółowe informacje oraz oświadczenie dot. dyspozycji środków za część zajęć, które nie odbyły się w marcu, zostały przekazane drogą mailą.
 
 

                        ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH  

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2020/2021 OD 1 CZERWCA

ZAPRASZAMY!

 PROGRAM „ŚWIAT WOKÓŁ NAS"

Zajęcia umuzykalniające dla dzieci 4 - letnich. Podczas zajęć dzieci oswajają się z muzyką, uczą się reagować na dźwięki, grają na instrumentach, śpiewają proste dziecięce piosenki, uczestniczą w zabawach tanecznych. Program zajęć "Świat dookoła nas" oparty jest na wydarzeniach związanych z kalendarzem i wydarzeniami dnia codziennego, upływających pór roku i ważnych świąt. Dzieci rozwijają umiejętności śpiewu, gry na dziecięcych instrumentach perkusyjnych, reagują ruchem i  gestem na muzykę. Podczas zajęć dzieci aktywnie włączają się w twórczą zabawę, uczą się słuchać muzyki i spontanicznie reagują na nią. Zajęcia prowadzone są w oparciu o autorski program - mgr Lidii Florek - Stokłosy oraz mgr Ilony Tomera – Chmiel. Na zajęciach wykorzystywane są autorskie pomysły twórczyń programu oraz elementy rytmiki E. Jaques-Dalcroze`a, metody C. Orffa oraz Pedagogiki Zabawy "Klanza".

Prowadzenie zajęć: Kaludia Sobczak, Aleksandra Sobczak

Wymiar czasowy 1 x 30 minut 

  

PROGRAM „DOOKOŁA POLSKI"

Podczas zajęć umuzykalniających dzieci 5 letnie reagują ruchem i gestem na muzykę. Tańczą, biorą czynny udział w zabawach muzyczno - ruchowych. Śpiewają piosenki, grają na dziecięcych instrumentach perkusyjnych. Słuchają muzyki, a także improwizują ruchem, gestem, głosem oraz grając na instrumentach. Realizują wszystkie podstawowe formy aktywności muzycznych,  co gwarantuje im wszechstronny rozwój oraz umożliwia odkrycie muzycznych zainteresowań i pasji.

Program zajęć „Dookoła Polski" gwarantuje doskonałą zabawę wszystkim dzieciom. Wraz z Pyzą  - postacią wiodącą, dzieci w ciekawy sposób poznają piosenki, zabawy i tańce z różnych Polski. Program zajęć osnuty jest na polskich baśniach i legendach, dzieci poprzez muzykę, śpiew i taniec poznają kulturę swojego kraju. Zajęcia prowadzone są w oparciu o autorski program - mgr Lidii Florek - Stokłosy oraz mgr Ilony Tomera – Chmiel. Na zajęciach wykorzystywane są autorskie pomysły twórczyń programu oraz elementy rytmiki E. Jaques-Dalcroze`a, metody C. Orffa oraz Pedagogiki Zabawy "Klanza".

Prowadzenie zajęć: Kaludia Sobczak, Aleksandra Sobczak

Wymiar czasowy 1 x 45 minut  

 PROGRAM „DOOKOŁA ŚWIATA"

Program "Dookoła Świata" przeznaczony jest dla dzieci 6 letnich. Dzieci biorą czynny udział w zabawach muzyczno - ruchowych, tańczą i śpiewają. Poznają piosenki i krótkie śpiewanki z rónych regionów świata, grają na dziecięcych instrumentach perkusyjnych. Oprócz muzykowania na dziecięcych instrumentach perkusyjnych grają na dzwonkach diatonicznych, bum-bum rurkach oraz dzwonkach muzycznych. Słuchają muzyki, improwizują ruchem, gestem, głosem oraz grając na instrumentach. Realizują wszystkie podstawowe formy aktywności muzycznych, co gwarantuje im wszechstronny rozwój oraz umożliwia odkrycie muzycznych zainteresowań i pasji.

Urozmaicony tematycznie program przedstawia dzieciom piosenki, zabawy i tańce z różnych regionów świata. Pod koniec roku szkolnego dzieci wyruszają w muzyczną podróż po świecie muzyki - poznając odstawowe pojęcia muzyczne. 

Zajęcia prowadzone są w oparciu o autorski program - mgr Lidii Florek - Stokłosy oraz mgr Ilony Tomera – Chmiel. Na zajęciach wykorzystywane są autorskie pomysły twórczyń programu oraz elementy rytmiki E. Jaques-Dalcroze`a, metody C. Orffa oraz Pedagogiki Zabawy "Klanza".

Prowadzenie zajęć: Kaludia Sobczak, Aleksandra Sobczak

Wymiar czasowy 1 x 45 minut