01.09.2019 - zapisy na zajęcia umuzykalniające "U Ignasia" na rok szkolny 2018/19

15.09.2019 - informacja o prowadzniu zajęć nauki gry na instrumentach muzycznych

18.09.2019 - rozpoczącie zajęć umuzykalniających "U Ignasia" - grupy środowe

21.09.2019  - rozpoczącie zajęć umuzykalniających "U Ignasia" - grupy sobotnie

01.10.2019 - rozpoczęcie zajęć wokalnych oraz kursu gry na instrumentach muzycznych 

30.10 - 02.11.2019 - okres Święta Zmarłych i wszystkich Świętych - zajęcia nie odbywają się

27.11.2019  - zajęcia otwarte dla dzieci i rodziców - grupy środowe

30.11.2019 - zajęcia otwarte dla dziecich i rodziców - grupy sobotnie

18.12.2019   - audycja kolędowo - świąteczna w wykonaniu uczestników zajęć wokalnych godz.17.00

18.12.2019 do 06.01.2020  - okres Świąt Bożego Narodzenia  - zajecia nie odbywają się 

24.01.2020 - audycja kolędowo - świąteczna w wykonaniu uczestników kursu gry na instrumentach

27.01-09.02.2020 - ferie zimowe - zajęcia nie odbywają się

26.02.2020 - przygotowania do Dnia Otwartego Szkoły - zajęcia nie odbywają się

29.02.2020 - Dzień Otwarty OSM I stopnia - zajęcia nie odbywają się, zapraszamy na koncerty, lekcje pokazowe oraz spotkania z dyrekcją, nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielami instrumentalistami oraz pedagogiem szkolnym

08.04 - 14.04.2020 - okres Świąt Wielkanocnych - zajęcia nie odbywają się

29.04 - 03.05.2020 - Weekend majowy - zajęcia nie odbywają się

22.05.2020 - koncert końcoworoczny w wykonaniu uczestników kursu gry na instrumentach "U Ignasia"

27.05.2020  - zajęcia otwarte dla dzieci i rodziców, zakończenie zajęć "U Ignasia"- grupy środowe

30.05.2020 - zajęcia otwarte dla dziecich i rodziców, zakończenie zajęć "U Ignasia" - grupy sobotnie

03.06.2020   - audycja końcoworoczna w wykonaniu uczestników zajęć wokalnych godz.17.00