Szanowni Państwo, 
w związku z zagrożeniem koronawirusem wszystkie zajęcia prowadzone przez Małopolską Fundację Promocji Kultury i Sztuki "U Ignasia" zostają zawieszone - zgodnie z zaleceniami MEN.
 
ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE:
Zajęcia zostają wstrzymane na pewno do dnia 14 kwietnia (wtorek), o ile MEN nie przeduży okresu zamknięcia placówek oświatowych i kulturalnych.
Ilość zajęć grupowych - które nie podlegają odpracowaniu - ulega zmniejszeniu.
Proszę o uregulowanie opłaty za marzec, nie będzie obecnie pobierana opłata za kwiecień i maj
Osobom, które wpłaciły kwotę za cały rok, odpowiednia część opłaty zostanie zwrócona najpóźniej do 30 czerwca 2020.
 
ZAJĘCIA WOKALNE:
Zajęcia indywidualne zostają zawieszone do dnia 14 kwietnia (wtorek), o ile MEN nie przeduży okresu zamknięcia placówek oświatowych i kulturalnych.
Zgodnie z informacją od p. Magdaleny Iwińskiej - Masłowskiej - zajęcia wokalne zostaną odpowiednio odpracowane w formie wydłużonych zajęć lub podczas spotkań dodatkowych w soboty oraz w czerwcu - na podstawie indywiualnych ustaleń z Fundacją oraz nauczycielem prowadzącym. 
Dla chętnych proponujemy zajęcia online - także po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z nauczycielem prowadzącym.
Osoby nie zainteresowane taką formą współpracy prosimy o wstrzymanie się z płatnościami.
W przypadku trudność ze zrealizowaniem ustalonej w umowie ilości lekcji - odpowiednie rozlicznie nastąpi do 31 lipca 2020. Zmianie lub anulowaniu będzie podlegała ostatnia rata.
 
 
LEKCJE GRY NA INSTRUMENCIE:
Zajęcia indywidualne zostają zawieszone do dnia 14 kwietnia (wtorek), o ile MEN nie przeduży okresu zamknięcia placówek oświatowych i kulturalnych.
Zgodnie z informacją od nauczycieli - lekcje gry zostaną odpowiednio odpracowane w formie wydłużonych zajęć lub podczas spotkań w czerwcu. Istnieje także możliwość rezygnacji z odpowiedniej ilości lekcji w miesiącu i tym samym nie poniesienia opłaty za ten okres.
Dla chętnych proponujemy zajęcia online - po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z nauczycielem prowadzącym.
W przypadku trudność ze zrealizowaniem ustalonej w umowie ilości lekcji - odpowiednie rozlicznie nastąpi do 31 lipca 2020. Zmianie lub anulowaniu będzie podlegała ostatnia rata.
 
Informacja o płatnościach i ostatecznych rozliczeniach zostanie podana w terminie późniejszym.
 
 
 

01.09.2019 - zapisy na zajęcia umuzykalniające "U Ignasia" na rok szkolny 2018/19

15.09.2019 - informacja o prowadzniu zajęć nauki gry na instrumentach muzycznych

18.09.2019 - rozpoczącie zajęć umuzykalniających "U Ignasia" - grupy środowe

21.09.2019  - rozpoczącie zajęć umuzykalniających "U Ignasia" - grupy sobotnie

01.10.2019 - rozpoczęcie zajęć wokalnych oraz kursu gry na instrumentach muzycznych 

30.10 - 02.11.2019 - okres Święta Zmarłych i wszystkich Świętych - zajęcia nie odbywają się

27.11.2019  - zajęcia otwarte dla dzieci i rodziców - grupy środowe

30.11.2019 - zajęcia otwarte dla dziecich i rodziców - grupy sobotnie

18.12.2019   - audycja kolędowo - świąteczna w wykonaniu uczestników zajęć wokalnych godz.17.00

18.12.2019 do 06.01.2020  - okres Świąt Bożego Narodzenia  - zajecia nie odbywają się 

24.01.2020 - audycja kolędowo - świąteczna w wykonaniu uczestników kursu gry na instrumentach

27.01-09.02.2020 - ferie zimowe - zajęcia nie odbywają się

26.02.2020 - przygotowania do Dnia Otwartego Szkoły - zajęcia nie odbywają się

29.02.2020 - Dzień Otwarty OSM I stopnia - zajęcia nie odbywają się, zapraszamy na koncerty, lekcje pokazowe oraz spotkania z dyrekcją, nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielami instrumentalistami oraz pedagogiem szkolnym

08.04 - 14.04.2020 - okres Świąt Wielkanocnych - zajęcia nie odbywają się

29.04 - 03.05.2020 - Weekend majowy - zajęcia nie odbywają się

22.05.2020 - koncert końcoworoczny w wykonaniu uczestników kursu gry na instrumentach "U Ignasia"

27.05.2020  - zajęcia otwarte dla dzieci i rodziców, zakończenie zajęć "U Ignasia"- grupy środowe

30.05.2020 - zajęcia otwarte dla dziecich i rodziców, zakończenie zajęć "U Ignasia" - grupy sobotnie

03.06.2020   - audycja końcoworoczna w wykonaniu uczestników zajęć wokalnych godz.17.00