ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

"U IGNASIA"

ROK SZKOLNY 2023/24

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Kurs obejmuje 35 spotkań w ciągu roku szkolnego w okresie od 20 września 2023 do 28 czerwca 2024.

Odpłatność za zajęcia z dziećmi 4 - letnimi wynosi 240 zł miesięcznie, płatne w równych ratach bez względu na ilość zajęć w danym miesiącu, za wyjątkiem opłat za wrzesień i luty - za te miesiące opłata wynosi 120 zł.

Odpłatność za zajęcia z dziećmi 5-letnimi i 6-letnimi wynosi 300 zł miesięcznie, płatne w równych ratach bez względu na ilość zajęć w danym miesiącu, za wyjątkiem opłat za wrzesień i luty - za te miesiące opłata wynosi 150 zł.

Na drugie i kolejne dziecko biorące udział zajęciach umuzykalniających obowiązuje 5% zniżki. 

Możliwe jest wpłacenie wielokrotności ustalonej kwoty.

W przypadku uiszczenie opłaty za cały rok z góry obowiązuje 5% zniżka.

Zniżki % nie łączą się.

Opłata za zajęcia powinna zostać uiszczona z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto Fundacji za wyjątkiem września, kiedy opłata powinna być dokonana do końca miesiąca.

W przypadku braku wpłaty nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia. 

Nauczyciel nie jest upoważniony do przyjmowania opłat za zajęcia.

                                                                                          

Dane do przelewu:

Małopolska Fundacja Promocji Kultury i Sztuki

30-856 Kraków, ul. Bieżanowska 309/5

numer konta bankowego:

ALIOR BANK 81 2490 0005 0000 4520 3601 5922

w tytule przelewu prosimy wpisać: UMUZYKALNIENIE + miesiąc + imię i nazwisko dziecka

 

 

NOWOŚĆ!  ZAJĘCIA TANECZNE DLA DZIECI 6 - 8 letnich

"U IGNASIA"

ROK SZKOLNY 2023/24

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

 

Kurs obejmuje 35 spotkań w ciągu roku szkolnego w okresie od 20 września 2023 do 28 czerwca 2024.

Odpłatność za zajęcia wynosi 350 zł płatne w równych ratach bez względu na ilość zajęć w danym miesiącu, za wyjątkiem opłat za wrzesień i luty - za te miesiące opłata wynosi 175 zł.

Na drugie i kolejne dziecko biorące udział zajęciach tanecznych obowiązuje 5% zniżki. 

Możliwe jest wpłacenie wielokrotności ustalonej kwoty.

W przypadku uiszczenie opłaty za cały rok z góry obowiązuje 5% zniżka.

Zniżki % nie łączą się.

Opłata za zajęcia powinna zostać uiszczona z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto Fundacji za wyjątkiem września, kiedy opłata powinna być dokonana do końca miesiąca.

W przypadku braku wpłaty nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia. 

Nauczyciel nie jest upoważniony do przyjmowania opłat za zajęcia.

                                                                                          

Dane do przelewu:

Małopolska Fundacja Promocji Kultury i Sztuki

30-856 Kraków, ul. Bieżanowska 309/5

numer konta bankowego:

ALIOR BANK 81 2490 0005 0000 4520 3601 5922

w tytule przelewu prosimy wpisać: TANIEC + miesiąc + imię i nazwisko dziecka

 

Wszelkich płatności należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca

na konto Fundacji przelewem.

Opłaty za wrzesień dokonywane są do 30 września.