ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

"U IGNASIA"

ROK SZKOLNY 2019/20

 

Kurs obejmuje 28 spotkań w ciągu roku szkolnego w okresie od 18 września 2019 do 31 maja 2020.

Odpłatność za zajęcia z dziećmi 4 - letnimi wynosi 120 zł miesięcznie płatne w 9 równych ratach bez względu na ilość zajęć w danym miesiącu.

Odpłatność za zajęcia z dziećmi 5 - letnimi wynosi 160 zł miesięcznie, płatne w 9 równych ratach bez względu na ilość zajęć w danym miesiącu.

Odpłatność za zajęcia z dziećmi 6 - letnimi wynosi 160 zł miesięcznie, płatne w 9 równych ratach bez względu na ilość zajęć w danym miesiącu.

 

Możliwe jest wpłacenie wielokrotności ustalonej kwoty, lub uiszczenie opłaty za cały rok z góry (z 5% zniżki - płatność za cały rok tylko do końca września). 

Na drugie i kolejne dziecko biorące udział zajęciach umuzykalniających obowiązuje 5% zniżki. Zniżki procentowe łączą się. Opłata za zajęcia powinna zostać uiszczona z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto Fundacji. Wyjątek stanowi pierwsza rata - opłata za wrzesień, która powinna być wniesiona do końca września.

W przypadku braku wpłaty nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia. Nauczyciel nie jest upoważniony do przyjmowania opłat za zajęcia.

                                                                                          

Dane do przelewu:

Małopolska Fundacja Promocji Kultury i Sztuki

30-856 Kraków, ul. Bieżanowska 309/5

numer konta bankowego:

ALIOR BANK 81 2490 0005 0000 4520 3601 5922

w tytule przelewu prosimy wpisać: U Ignasia + środa/sobota + miesiąc + imię i nazwisko dziecka

 

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH 
ROK SZKOLNY 2019/20

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA

   

Kurs obejmuje 28 lekcji w ciągu roku szkolnegow okresie od 1 pażdziernika 2019 do 31 maja 2020.

Płatność za zajęcia należy wpłacać w 8 równych ratach, bez względu na ilość zajęć w danym miesiącu.

Możliwe jest wpłacenie wielokrotności ustalonej kwoty lub wniesienie opłaty za cały rok z góry.

Koszt zajęć: 

wymiar czasowy lekcji rata miesięczna jednorazowa opłata roczna (zniżka 5%)
1 x 30 minut  (jeden uczeń) 250 zł miesięcznie 1900 zł
2 x 30 minut  (jeden uczeń) 500 zł miesięcznie 3800 zł
1 x 45 minut  (jeden uczeń) 350 zł miesięcznie 2660 zł
2 x 45 minut  (jeden uczeń) 700 zł miesięcznie 5320 zł
 

Dane do przelewu:

Małopolska Fundacja Promocji Kultury i Sztuki

30-856 Kraków, ul. Bieżanowska 309/5

numer konta bankowego: 

ALIOR BANK 81 2490 0005 0000 4520 3601 5922

w tytule przelewu prosimy wpisać: U Ignasia + instrument (np. fortepian) + miesiąc + imię i nazwisko uczestnika kursu

Uczniowie nie będący uczestnikami zajęć umuzykalniających "U Ignasia" uczestniczący w kursie nauki gry na fortepianie oraz perkusji pokrywają dodatkowo koszty tzw. Funduszu instrumentalnego w wysokości 10 zł. miesięcznie płatne na odrębne konto Rady Rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia.

Uczniowie grający na innych instrumentach (skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, trąbka, saksofon, akordeon) ponosząkoszty wypożyczenia instrumentu - koszt uzalezniony jest od wartości instrumentu lub grają na własnym instrumencie. 

Fundusz instrumentalny stanowi opłatę eksploatacyjną za użytkowanie instrumentu podczas zajęć. 

Dane do przelewu:

Rada Rodziców OSM im. I. J. Paderewskiego,

31-134 Kraków, ul. Basztowa 8

24 1090 2053 0000 0001 1297 0444

W tytule przelewu:  "U Ignasia" – Fundusz instrumentalny + imię i nazwisko uczestnika kursu

Dzieci przedszkolne, uczestniczące w zajęciach umuzykalniajacych "U Ignasia" 
zwolnione są z opłat na rzecz Funduszu instrumentalnego.

 
 
 
 ZAJĘCIA WOKALNE 
ROK SZKOLNY 2019/20
 
 
Kurs obejmuje 28 lekcji  30/45/60 minutowych odbywających się w okresie od 1 października 2019 do 31 maja 2020.

Płatność za zajęcia należy wpłacać w 8 równych ratach, bez względu na ilość zajęć w danym miesiącu.

Możliwe jest wpłacenie wielokrotności ustalonej kwoty lub wniesienie opłaty za cały rok z góry.

 
Koszt zajęć:
wymiar czasowy lekcji rata miesięczna jednorazowa opłata roczna (zniżka 5%)
1 x 30 minut (jeden uczeń) 180 zł miesięcznie 1368 zł
1 x 45 minut (jeden uczeń) 250 zł miesięcznie 1900 zł
1 x 60 minut (jeden uczeń) 340 zł miesięcznie 2584 zł
     
 

Dane do przelewu:

Małopolska Fundacja Promocji Kultury i Sztuki

30-856 Kraków, ul. Bieżanowska 309/5

numer konta bankowego: 

ALIOR BANK 81 2490 0005 0000 4520 3601 5922

w tytule przelewu prosimy wpisać: Zajęcia wokalne + miesiąc + imię i nazwisko uczetnika kursu

Wszelkich płatności należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca

na konto Fundacji przelewem.