ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

"U IGNASIA"

ROK SZKOLNY 2022/23

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Kurs obejmuje 33 spotkania w ciągu roku szkolnego w okresie od 21 września 2022 do 14 czerwca 2023.

 

Odpłatność za zajęcia z dziećmi 5-letnimi i 6-letnimi wynosi 180 zł miesięcznie, płatne w równych ratach bez względu na ilość zajęć w danym miesiącu, za wyjątkiem opłat za wrzesień, luty oraz czerwiec - za te miesiące opłata wynosi 90 zł.

Na drugie i kolejne dziecko biorące udział zajęciach umuzykalniających obowiązuje 10% zniżki. 
Nie ma możliwości wniesienia opłaty za więcej niż 2 miesiące zajęć jednorazowo.
Opłata za zajęcia powinna zostać uiszczona z góry
do 10 dnia każdego miesiąca na konto Fundacji za wyjątkiem września, kiedy opłata powinna być dokonana do końca miesiąca.
W przypadku braku wpłaty nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia. 
Nauczyciel nie jest upoważniony do przyjmowania opłat za zajęcia.

                                                                                          

Dane do przelewu:

Małopolska Fundacja Promocji Kultury i Sztuki

30-856 Kraków, ul. Bieżanowska 309/5

numer konta bankowego:

ALIOR BANK 81 2490 0005 0000 4520 3601 5922

w tytule przelewu prosimy wpisać: U Ignasia + miesiąc + imię i nazwisko dziecka

 

 

Wszelkich płatności należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca

na konto Fundacji przelewem.

Opłaty za wrzesień dokonywane są do 30 września.