Podstawowe cele zajęć artystycznych „U Ignasia”  to:

- rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów, wyobraźni i poczucia piękna,

- zapewnienie wysokiego poziomu edukacji w zakresie przedmiotów muzycznych,

- umożliwianie nauki gry na instrumentach muzycznych,

- wprowadzanie uczniów w świat sztuki poprzez obcowanie ze sztuką, poznawanie dzieł muzycznych,

- kształtowanie kultury osobistej uczniów,

- stwarzanie warunków rozwoju umysłowego,

- promowanie uczniów utalentowanych,

- aktywne oddziaływanie na środowisko lokalne.

- przygotowanie do aktywnej działalności na rzecz kultury muzycznej w środowisku,

- prowadzenie działalności innowacyjnej w zakresie kształcenia muzycznego,