Małopolska Fundacja Promocji Kultury i Sztuki zapewnia swoim uczniom najlepszą kadrę wychowawczo-dydaktyczną. Gwarantuje naukę pod opieką doświadczonych i lojalnych nauczycieli, którzy zapewniają utrzymanie najwyższych standardów pracy z dziećmi.


Kadra pedagogiczna zajęć artystycznych "U Ignasia" to zespół doświadczonych, świetnie wykształconych, wysoko wykwalifikowanych i bardzo kreatywnych nauczycieli muzyki i sztuki wokalnej.  Są to pedagodzy z pasją, sercem, którzy dzięki swojemu doświadczeniu osiągają doskonałe efekty w pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie rozwijania talentów swoich uczniów. 
Nauczyciele zajęć artystycznych "U Ignasia" to osoby otwarte, pełne życzliwości i empatii, świetnie przygotowane do wykonywania swojego zawodu, będąc pasjonatami, którzy bezustannie starają się przekazać swoją pasję wszystkim uczniom. Nauczyciele kładą nacisk na rozwijanie zdolności artystycznych dzieci, dbają o wszechstronny rozwój uczniów, kulturę osobistą oraz poszanowanie tradycji. 

 

 

KLAUDIA SOBCZAK

Nauczyciel rytmiki i akompaniator w Studiu Baletowym Opery Krakowskiej oraz nauczyciel rytmiki w krakowskich przedszkolach. Absolwentka  Akademii Muzycznej na wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalności: Rytmika w Krakowie. Obok rytmiki jej pasją jest taniec, toteż poszerza swoje umiejętności uczestnicząc w Kursie Instruktorskim o specjalności: Instruktor Tańca Ludowego. Kształci się również w technice tańca współczesnego. Uczestniczka wielu konferencji i sesji naukowych związanych z rytmiką, edukacją muzyczną i tańcem. Autorka artykułu „Emile Jaques-Dalcroze – twórca metody rytmiki w kształceniu tancerzy”, który ukazał się w zbiorze artykułów „Twórczość i Edukacja Twórcza. Konteksty wychowawcze, poznawcze i artystyczne” pod redakcją Mirosława Dymona i Joanny Posłusznej (wyd. Aureus, Kraków 2018). Prowadzi zajęcia umuzykalniające "U Ignasia".

 

 

ALEKSANDRA SOBCZAK

Studentka III roku studiów licencjackich na wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalności: Rytmika w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz nauczyciel rytmiki w Studiu Baletowym Opery Krakowskiej. Od dziecka związana z muzyką. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie, oraz Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie. Uczestniczka wielu konferencji i sesji naukowych związanych z rytmiką, ruchem i edukacją muzyczną. Prowadzi zajęcia umuzykalniające "U Ignasia".