Małopolska Fundacja Promocji Kultury i Sztuki zapewnia swoim uczniom najlepszą kadrę wychowawczo-dydaktyczną. Gwarantuje naukę pod opieką doświadczonych i lojalnych nauczycieli, którzy zapewniają utrzymanie najwyższych standardów pracy z dziećmi.


Kadra pedagogiczna zajęć artystycznych "U Ignasia" to zespół doświadczonych, świetnie wykształconych, wysoko wykwalifikowanych i bardzo kreatywnych nauczycieli muzyki i sztuki wokalnej.  Są to pedagodzy z pasją, sercem, którzy dzięki swojemu doświadczeniu osiągają doskonałe efekty w pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie rozwijania talentów swoich uczniów. 
Nauczyciele zajęć artystycznych "U Ignasia" to osoby otwarte, pełne życzliwości i empatii, świetnie przygotowane do wykonywania swojego zawodu, będąc pasjonatami, którzy bezustannie starają się przekazać swoją pasję wszystkim uczniom. Nauczyciele kładą nacisk na rozwijanie zdolności artystycznych dzieci, dbają o wszechstronny rozwój uczniów, kulturę osobistą oraz poszanowanie tradycji. 

 

 ILONA TOMERA - CHMIEL

Absolwentka wydziałów rytmiki i fortepianu w Liceum Muzycznym im. F. Chopina w Krakowie, ukończyła studia magisterskie na Akademii Muzycznej w Krakowie, studium Carla Orffa na Akademii Muzycznej w Warszawie, absolwentka podyplomowych studiów Organizacji i Zarządzania Oświatą na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 1996 pracuje jako nauczyciel przedmiotów teoretyczno-muzycznych Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, od 2012 roku pełni funkcję kierownika sekcji teorii. Autorka piosenek dla dzieci opublikowanych przez wydawnictwo Impuls pt. „Piosenki dla dzieci dużych i małych” pod red. A. Komosy (2001), współautorka serii podręczników dla uczniów szkół muzycznych „Nasza muzyka” (2006-2011), „Nowego solfeżu” (2012), oraz „Naszego muzycznego elementarza” (2014), wraz z dodatkami dla nauczycieli, zeszytami dla uczniów oraz tablicami dydaktycznymi opublikowanymi przez wydawnictwo „Euterpe”. W latach 2005-2008 prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie - „Menuet G – dur”, od 2008 członek Zarządu, 2014 - 2019 Prezes Zarządu Kakowskiej Fundacji Sztuki, 2019 - Fundator i Prezes Zarządu Małopolskiej Fundacji Promocji Kultury i Sztuki.
Autorka progamu zajęć umuzykalniających "U Ignasia".

 

 

KLAUDIA SOBCZAK

Nauczyciel rytmiki i akompaniator w Studiu Baletowym Opery Krakowskiej oraz nauczyciel rytmiki w krakowskich przedszkolach. Absolwentka  Akademii Muzycznej na wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalności: Rytmika w Krakowie. Obok rytmiki jej pasją jest taniec, toteż poszerza swoje umiejętności uczestnicząc w Kursie Instruktorskim o specjalności: Instruktor Tańca Ludowego. Kształci się również w technice tańca współczesnego. Uczestniczka wielu konferencji i sesji naukowych związanych z rytmiką, edukacją muzyczną i tańcem. Autorka artykułu „Emile Jaques-Dalcroze – twórca metody rytmiki w kształceniu tancerzy”, który ukazał się w zbiorze artykułów „Twórczość i Edukacja Twórcza. Konteksty wychowawcze, poznawcze i artystyczne” pod redakcją Mirosława Dymona i Joanny Posłusznej (wyd. Aureus, Kraków 2018). Prowadzi zajęcia umuzykalniające "U Ignasia".

 

 

ALEKSANDRA SOBCZAK

Studentka III roku studiów licencjackich na wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalności: Rytmika w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz nauczyciel rytmiki w Studiu Baletowym Opery Krakowskiej. Od dziecka związana z muzyką. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie, oraz Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie. Uczestniczka wielu konferencji i sesji naukowych związanych z rytmiką, ruchem i edukacją muzyczną. Prowadzi zajęcia umuzykalniające "U Ignasia".

 

 

MAGDALENA IWIŃSKA - MASŁOWSKA

Wokalistka, pedagog. Całe życie związana z muzyką i śpiewem. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie w klasie fortepianu oraz studiów magisterskich Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale Jazzu i muzyki rozrywkowej; specjalność: wokalistyka jazzowa. Uczestniczka wielu warsztatów pracy z głosem i ciałem. Śpiewu uczyła się m.in. u Kristin Linklater, Anety Łastik, Olgi Szwajgier, dr hab. Ingi Lewandowskiej i wielu innych. Zwyciężczyni 41. Międzynarodowych Spotkań Wokalistów Jazzowych w Zamościu. Na co dzień spełnia się we własnym kwartecie jazzowym i prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia pracy z głosem. Śpiewanie jest dla niej najpiękniejszym sposobem wyrażania siebie. Prowadzi indywidualne lekcje śpiewu dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach zajęć wokalnych "U Ignasia".

 

 

Nauczyciele prowadzący kursy gry na instrumentach:

Oleg Dyyak - akordeon 

Alicja Góra - wiolonczela

Danuta Gruza - fortepian

Wiesław Grzegorski - skrzypce

Gabriela Jakimowicz - fortepian

Marcin Kuźniar - gitara

Sylwia Morasiewicz - Michna - skrzypce

Leon Olejniczak - perkusja

Krzysztof Włodarczyk - saksofon

Stanislav Zhovtoholovyi - perkusja

Danuta Zielińska - fortepian